Gradski muzej Požega

Kamena konzola, Rudina, inv. br. KH-6136

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-6653

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-6651

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-6654

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-905