Gradski muzej Požega

Izjava o pristupačnosti

Gradski muzej u Požegi nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Gradskog muzeja Požega koja se nalazi na adresi https://www.gmp.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.gmp.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica.

Nepristupačan sadržaj

a) Mrežna stranica https://www.gmp.hr/ većim je dijelom usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

  • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
  • Tekst nije poravnat ulijevo. Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

b) nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Gradski muzej Požega se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. stavak 2. točka a) Zakona, svi oblici uredskih datoteka koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine Gradski muzej Požega kvalificira kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. lipnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradskog muzeja Požega i korištenje alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Gradski muzej Požega redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradski muzej u Požegi. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Gradskog muzeja Požega korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.