Gradski muzej Požega

Odjel za dokumentacijsko - informacijske poslove

Dokumentacijski odjel Gradskog muzeja Požega samostalno djeluje od Doc 12008. godine izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, te zapošljavanjem stručne osobe na radno mjesto dokumentarista. Dokumentacijski odjel u Muzeju obavlja poslove vođenja sekundarne muzejske dokumentacije o djelatnosti muzeja kroz popratne i dopunske fondove, koji mogu biti organizirani prema medijima prikazivanja i prema sadržaju, a to su: audiovizualni fond (fonoteka, fototeka, dijateka, videoteka, filmoteka, planoteka, fond dokumentacijskih crteža, fond digitalnih i magnetskih zapisa), evidencija o izložbama, evidencija o izdavačkoj djelatnosti, hemeroteka, evidencija o konzervatorsko – restauratorskim radovima, evidencija o pedagoškoj djelatnosti, evidencija o marketingu i odnosima s javnošću, evidencija o stručnom i znanstvenom radu, te dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja. 

Dokumentacija se vodila do 2007. godine unutar odjela te je svaki odjel samostalno imao Dokumentacijsku zbirku. Uspostavom samostalnog odjela Dokumentacijske zbirke se prebacuju unutar Dokumentacijskog odjela.

 

doc 2Unutar Dokumentacijskog odjela je i Mapoteka. Ona je posebno sistematizirana dokumentarna građa posložena rednim brojevima i tematski. Sustav mapoteke je unutar Gradskog muzeja Požega osmislio Josip Langhamer, ravnatelj Gradskog kulturno-historijskog muzeja (danas Gradski muzej Požega) od 1955. do 1975. godine. On je uveo sustav mapoteke kako bi se omogućio brži uvid u dokumente, posebno za potrebe korisnika. Langhamer je s tim sustavom započeo 50-tih godina, a s vremenom se on nadograđivao uz pomoć ostalih zaposlenika Muzeja. U Mapoteci su obuhvaćeni najvažniji događaji, osobe, ustanove i slično na području grada Požege i okolice. Tako da je unutar jednog fascikla u Mapoteci sva postojeća dokumentacija skupljena od strane Muzeja koja je vezana za temu tog fascikla. Uz fascikle unutar Mapoteke se nalazila i knjiga pojmova u kojoj su popisane sve teme skupljene unutar fascikala Mapoteke. Zaposlenici Muzeja su vrlo lako na takav način upotpunjavali već postojeće fascikle koje su koristili i za vlastite potrebe. Prilikom uspostave Dokumentacijskog odjela, kustosi sele građu koja pripada njihovom odjelu iz mapoteke u svoj odjel, no građa ostaje u fasciklima mapoteke zabilježena. Građa i materijal koji se skupio tijekom godina u fasciklima je skeniran, digitaliziran, obrađen i raspoređen po mapama na računalu kako bi korisnici mogli sve digitalno lakše pronaći, a ovakav sustav mapoteke ostaje zabilježen u povijesti Gradskog muzeja Požege. 

 

Dokumentacijski odjel od 2008. godine do danas ima zabilježeno više tisuća zapisa vezanih u doc 3nekome segmentu za Gradski muzej Požega. Unutar Dokumentacijskog odjela se prikuplja, obrađuje, pohranjuje i pretražuje sekundarna dokumentacijska građa koja se odnosi na: Digitalne i magnetske zapise, Videoteka, Filmoteka, Hemeroteka, Izložbe, Posebna događanja, Pedagoška djelatnost, Izdavačka djelatnost, Stručni i znanstveni rad, Konzervatorsko-restauratorski postupci, Marketing i odnosi s javnošću, Plakati, Medijateka, Tekstovi, Dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja i ostali.

Godine 2021. Dokumentacijski odjel mijenja naziv u Odjel za dokumentacijsko - informacijske poslove.