Muzejska knjižnica

Muzejska knjižnica unutar Gradskog muzeja Požega obavlja knjižničnu djelatnost, a po svojoj kategorizaciji je specijalna knjižnica. Gradski muzej za muzejsku knjižnicu prikuplja, čuva i obrađuje knjižnu građu, tiskovine, periodiku, stručnu literaturu, publikacije i ostalu tiskanu građu u razdoblju od 16. stoljeća do današnjih dana s područja Požege i ostalih područja kroz zbirke:

1. Zbirka rariteta
2. Zbirka novina
3. Zbirka serijskih publikacija
4. Zbirka stručne literature
5. Zbirka referentne građe
6. Zbirka efemerne građe
7. Zbirka Varija
8. Zbirka Posegane

 

dav

 

Povijest knjižnice počinje s radom same matične ustanove jer se uz muzejsku građu prikupljala i čuvala i knjižna građa, u počecima posebno rariteti, a danas stručna i druga literatura. Ne samo da je povijest ove bogate knjižnice duga, nego je ta povijest isto tako i burna. Knjižnica je nekoliko puta mijenjala svoj prostor. Bila je godinama smještena u prizemlju zagrade Muzeja. Zatim su djelatnici muzeja zbog loših uvjeta tj. zbog prevelike vlage koja je štetila građi knjižnicu preselili na prvi kat u jedan od ureda, ali se zbog manjka prostora ponovno moralo tražiti novo rješenje.

Tako su djelatnici preselili knjižnicu u depo. Međutim, zbog Domovinskog rata i jakog potresa 1995. koji je pogodio Požegu taj prostor je morao biti prenamijenjen radi zaštite vrijednih slikarskih djela. Evidencija knjižne građe vođena je od strane djelatnika u Gradskom muzeju Požega sve do 2015. godine.

 

dav

 

Od 2015. godine poslove stručne obrade i zaštite knjižne građe obavljalo se uz pomoć djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Požega koji je povremeno inventirao knjige i ostalu tiskanu građu Gradskog muzeja Požega. Na temelju članka 28. Statuta Gradskog muzeja Požega ravnateljica je 02. travnja 2019. donijela odluku o statusu Muzejske knjižnice kojom se ona vodi kao neaktivna knjižnica.

 

dav