Gradski muzej Požega

Muzejska knjižnica

Muzejska knjižnica unutar Gradskog muzeja Požega obavlja knjižničnu djelatnost, a po svojoj kategorizaciji je specijalna knjižnica. Gradski muzej za muzejsku knjižnicu prikuplja, čuva i obrađuje knjižnu građu, tiskovine, periodiku, stručnu literaturu, publikacije i ostalu tiskanu građu u razdoblju od 16. stoljeća do današnjih dana s područja Požege i ostalih područja kroz zbirke:

dav1. Zbirka rariteta
2. Zbirka Posegana
3. Zbirka novina
4. Zbirka serijskih publikacija
5. Zbirka stručne literature
6. Zbirka referentne građe
7. Zbirka kataloga
8. Zbirka rukopisa

Povijest knjižnice počinje s radom same matične ustanove jer se uz muzejsku građu prikupljala i čuvala i knjižna građa, u počecima posebno rariteti, a danas stručna i druga literatura. Ne samo da je povijest ove bogate knjižnice duga, nego je ta povijest isto tako i burna. Knjižnica je nekoliko puta mijenjala svoj prostor. Bila je godinama smještena u prizemlju zagrade Muzeja. Zatim su djelatnici muzeja zbog loših uvjeta tj. zbog prevelike vlage koja je štetila građi knjižnicu preselili na prvi kat u jedan od ureda, ali se zbog manjka prostora ponovno moralo tražiti novo rješenje.

davTako su djelatnici preselili knjižnicu u depo. Međutim, zbog Domovinskog rata i jakog potresa 1995. koji je pogodio Požegu taj prostor je morao biti prenamijenjen radi zaštite vrijednih slikarskih djela. Evidencija knjižne građe vođena je od strane djelatnika u Gradskom muzeju Požega sve do 2015. godine.

 

davOd 2015. godine poslove stručne obrade i zaštite knjižne građe obavljalo se uz pomoć djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Požega koji je povremeno inventirao knjige i ostalu tiskanu građu Gradskog muzeja Požega. Na temelju članka 28. Statuta Gradskog muzeja Požega ravnateljica je 02. travnja 2019. donijela odluku o statusu Muzejske knjižnice kojom se ona vodi kao neaktivna knjižnica.