Gradski muzej Požega

Iskorak u budućnost, keramičke posude s lokaliteta Jakšić Čaire

Na lokalitetu Čaire kod Jakšića još 1933. godine pronađene su keramičke posude koje pripadaju lasinjskoj kulturi. Lasinjska kultura pripada razdoblju bakrenog doba i smješta se u vremenski okvir od 4300./4200. do 3900./3800. g. pr. Kr.
Na lokalitetu Čaire pronađeno je pet cjelovitih keramičkih posuda. Dvije posude su lonci bikoničnog oblika oker smeđe boje, svaki ima dvije trakaste ručke (na jednom loncu jedna ručka je odlomljena), ali su bez ukrasa. Jedna posuda je zdjela na visokoj nozi crne boje i glačane površine s modeliranim ukrasom u obliku jezičastih aplikacija na recipijentu. Preostale dvije posude su manji vrčevi s jednom trakastom ručkom koja izlazi iz ruba posude i spušta se do trbuha (ručka na jednom vrču nije sačuvana). Ovi vrčevi su ukrašeni urezivanjem i ubadanjem u složenim kompozicijama. Površina je glačana, crne boje.
Ove predmete Gradskom muzeju Požega poklonio je još 1933. godine Ivan Prattes, tadašnji učitelj u Jakšiću. Pripadaju među najznačajnije nalaze lasinjske kulture koji su pronađeni na prostoru Hrvatske.

Posuda / lonac, inv. broj. A-99

Visina 16 cm, promjer gornjeg ruba 11 cm, promjer dna 8 cm

Posuda / vrč, inv. br. A-100

Visina 15 cm, promjer gornjeg ruba 9,5 cm, promjer dna 8 cm

Posuda / lonac, inv. br. A-101

Visina 28,5 cm, promjer gornjeg ruba 23 cm, promjer dna 19,5 cm

Posuda / zdjela na nozi, inv. br. A-102

Visina 20,5 cm, promjer gornjeg ruba 9 cm, promjer dna 8 cm