Gradski muzej Požega

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-6610

Kamena konzola, Rudina, inv. br. KH-1162

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-907