Gradski muzej Požega

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-904

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-926

Kamena konzola, Rudina, inv. br. 10.455

Kamena konzola, Rudina, inv. br. KH-1163

Kamena konzola, Rudina, inv. br. A-927