Utorak, 31 Srpanj 2018 10:01

Poziv na pismenu provjeru znanja kandidata za imenovanje ravnatelja

Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega utvrdilo je, da je u otvorenom roku do 17. 07. 2018. godine, na predmetni natječaj pristiglo ukupno pet prijava, te utvrdilo da na testiranje mogu pristupiti 4 kandidata, tj. (samo) kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja. Testiranje će održati u 08. 08. 2018. godine, u 9 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...