Gradski muzej Požega

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme u Gradskom muzeju Požega

Raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskom muzeju Požega za radno mjesto: Čistač-dostavljač u Odjelu za opće i tehničke poslove, jedan (1) izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radim vremenom, uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

andidat za radno mjesto navedeno pod točkom I. ovoga natječaja, pored općih uvjeta (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisanih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- završena srednja stručna sprema
- jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

Rok za prijave je do: 24. travnja 2024. godine.

Natječaj...

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja06/05/2024

Zapisnik Povjerenstva za provedbu natjačaja06/05/2024

Obavijest kandidatima06/05/2024

Zapisnik Povjerenstva za provedbu natjačaja10/05/2024

Odluka o izboru kandidata - Čistač-dostavljač10/05/2024