Petak, 22 Svi 2020 11:26

Poziv na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur. broj:  229/20

U Požegi, 22. svibnja 2020.               

                                                                           

Predmet:  Poziv na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

                  

Povjerenstvo za provedbu natječaja Gradskog muzeja Požega na objavljeni natječaj za radno mjesto dokumentarista – pripravnika u Dokumentacijskom odjelu, obavilo je dana 22. svibnja 2020.g. uvid u natječajnu dokumentaciju i razmotrilo pristigle prijave/zamolbe kandidata na navedeni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja između pet (5) zamolbi s priloženom dokumentacijom, izabralo je kandidata koji odgovara navedenim uvjetima:

 • Željka Razumović – Odvorac, magistra kulturologije

Pozivamo kandidata na testiranje/intervju u četvrtak 28. svibnja u 08,00 sati, u uredu ravnatelja Gradskog muzeja Požega.

Literatura za testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske // »NN«, br. 85/2010 (pročišćeni tekst)
 1. Zakon o muzejima // »NN«, br. 61/2018, s pripadajućim Pravilnicima
 • Pravilnik o očevidniku muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (»NN«, 96/99.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (»NN«,, br. 115/01.)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (»NN«, br. 108/02.)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (»NN«, br. 120/02. i 82/06.)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (»NN«, br. 30/06.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (»NN«, br. 97/10. i 112/11.)
 1. Statut Gradskog muzeja Požega
 1. Web stranica Ministarstva kulture RH: https://www.min-kulture.hr/
 1. Web stranica Grada Požege: https://www.pozega.hr/
 1. Web stranica Gradskog muzeja Požega: https://www.gmp.hr/
 1. Web stranica Muzejskog dokumentacijskog centra, Zagreb: https://www.mdc.hr/

Ovaj će se poziv objaviti na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega.

                                                                                                 Predsjednica povjerenstva:                                                                           

                                                                                                     Andreja Vojnić, mag. cult., v.r.