Petak, 22 Svi 2020 11:24

ZAPISNIK povjerenstva za provedbu natječaja

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur. broj: 228/20

U Požegi, 22.05.2020.                

ZAPISNIK O PROVEDBI NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO DOKUMENTARISTA – PRIPRAVNIKA

 

Sastavljen dana 22. svibnja 2020.g., na sastanku stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za radno mjesto dokumentarista - pripravnika u Dokumentacijskom odjelu Gradskog muzeja Požega, u uredu ravnatelja, prilikom razmatranja prijava/zamolbi pristiglih na oglas za natječaj za dokumentarista, kojeg je imenovala ravnateljica, u sljedećem sastavu:

  • Andreja Vojnić, mag. cult., dokumentarist – predsjednica
  • Ljiljana Marić, prof., muzejski pedagog – član
  • Dubravka Matoković, prof., viši kustos – član, zapisničar.

Započeto 11,00 sati.

Povjerenstvo je pristupilo otvaranju i razmatranju prijava/zamolbi pristiglih na oglas za natječaj za radno mjesto dokumentarista – pripravnika, na određeno vrijeme u Dokumentacijskom odjelu Gradskog muzeja Požega, koji je objavljen od 12. do 20. svibnja 2020. g. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici muzeja.

Prijave na predmetni natječaj zaprimljene su zaključno s danom 21. svibnja 2020.g.

Povjerenstvo je utvrdilo da je u otvorenom roku do 22. svibnja 2020.g. zaprimljeno ukupno pet (5) prijava/zamolbi, kako slijedi:

Rbr.

   Ime i prezime

1.

Željka Razumović – Odvorac

2.

Filip Pejanović

3.

Ana Komarić

4.

Martina Čaić

5.

Martina Šoda

Povjerenstvo je nakon uvida i razmatranja priložene dokumentacije utvrdilo sljedeće:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Željka Razumović – Odvorac

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

2.

Filip Pejanović

Potpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

3.

Ana Komarić

Potpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

4.

Martina Čaić

Potpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

5.

Martina Šoda

Potpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

Na osnovu gore navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo da je jedan podnositelj prijave/zamolbe na natječaj dostavio urednu dokumentaciju i da ispunjava formalne uvjete iz oglasa, te je time i kandidat predmetnog natječaja, koji je objavljen na sljedećoj listi kandidata:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Željka Razumović – Odvorac

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

Povjerenstvo će navedenog kandidata pozvati na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti u četvrtak 28. svibnja 2020.g., s početkom u 08,00 sati, u uredu ravnatelja Gradskog muzeja Požega.

    Završeno u 11,30 sati.              

                                                                                   Predsjednica povjerenstva:

Andreja Vojnić, mag. cult., v.r.

Članovi povjerenstva:

Ljiljana Marić, prof., v.r.

Dubravka Matoković, prof., v.r.