Ponedjeljak, 12 Kolovoz 2019 09:50

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto dokumentariste u Gradskom muzeju Požega

GRADSKI MUZEJ POŽEGA                                                          

MATICE HRVATSKE 1                                                                  

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur.broj:  353/19

U Požegi, 08.08.2019.                

 

 

Predmet:  Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto dokumentariste u 

                  Gradskom muzeju  Požega

                   

 

Obavještavamo Vas da je stručno povjerenstvo za provedbu natječaja Gradskog muzeja Požega na objavljeni natječaj za radno mjesto dokumentariste u Dokumentacijskom odjelu, između osam (8) zamolbi sa priloženom dokumentacijom, od čega je troje kandidata poslalo nepotpunu dokumentaciju, troje kandidata nema traženu stručnu spremu, a jedan kandidat nema potrebno radno iskustvo,  izabralo kandidata koji odgovara navedenim uvjetima:

1. Andreja Vojnić, magistra kulturologije.

Kandidati koji nisu zadovoljili uvjete natječaji imaju pravo uvida u dokumentaciju izabranog kandidata u roku od osam dana od dana primitka ove obavijesti, bez prava žalbe.

 

S poštovanjem,    

 

                                                                                                             

                                                                                                      Predsjednica povjerenstva:                                                                           

                                                                                                      Ljiljana Marić, prof., v.r.