Srijeda, 07 Kolovoz 2019 21:07

Zapisnik povjerenstva o provedbi natječajnog postupka za radno mjesto dokumentariste

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur.broj: 345/19

U Požegi, 01.08.2019.                

ZAPISNIK O PROVEDBI NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO DOKUMENTARISTE

Sastavljen dana 1. kolovoza 2019.g., na sastanku stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za radno mjesto dokumentariste u Dokumentacijskom odjelu Gradskog muzeja Požega, u uredu ravnatelja, prilikom razmatranja prijava/zamolbi pristiglih na oglas za natječaj za dokumentaristu, kojeg je imenovala ravnateljica, u sljedećem sastavu:

1.      Ljiljana Marić, prof., muzejski pedagog – predsjednik

2.      Ivana Domanović, mag.educ.hist., kustos – član

3.      Tatjana Pajkr Engelmann, dipl.oec., tajnik – član, zapisničar.

Započeto u 13,00 sati.

Povjerenstvo je pristupilo otvaranju i razmatranju prijava/zamolbi pristiglih na oglas za natječaj za radno mjesto dokumentariste, na neodređeno vrijeme u Dokumentacijskom odjelu Gradskog muzeja Požega, koji je objavljen od 22. do 29. srpnja 2019. g. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega.

Prijave na predmetni natječaj zaprimljene su zaključno s danom 31. srpnja 2019.g.

Povjerenstvo je utvrdilo da je u otvorenom roku do 31. srpnja 2019.g. zaprimljeno ukupno osam (8) prijava/zamolbi, kako slijedi:

Rbr.

   Ime i prezime

1.

Andreja Vojnić

2.

Igor Pavlov

3.

Ana Komarić

4.

Valentina Zeljko

5.

Martina Rakić

6.

Filip Đukić

7.

Bruno Koški

8.

Hana Hiršman

Povjerenstvo je nakon uvida i razmatranja priložene dokumentacije utvrdilo sljedeće:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Andreja Vojnić

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

2.

Igor Pavlov

Nepotpuna, neodgovarajuća sprema

Ne ispunjava uvjete

3.

Ana Komarić

Nepotpuna, neodgovarajuća sprema

Ne ispunjava uvjete

4.

Valentina Zeljko

Neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

5.

Martina Rakić

Neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

6.

Filip Đukić

Nepotpuna, neodgovarajuća sprema, nema radno iskustvo

Ne ispunjava uvjete

7.

Bruno Koški

Neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

8.

Hana Hiršman

Neodgovarajuća sprema, nema radno iskustvo

Ne ispunjava uvjete

Na osnovu gore navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo da je jedan podnositelj prijave/zamolbe na natječaj dostavio urednu dokumentaciju i da ispunjava formalne uvjete iz oglasa, te je time i kandidat predmetnog natječaja, koji je objavljen na sljedećoj listi kandidata:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Andreja Vojnić

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

Povjerenstvo će navedenog kandidata pozvati na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti u četvrtak 8. kolovoza 2019.g., s početkom u 8,00 sati, u uredu ravnatelja Gradskog muzeja Požega.

    Završeno u 14,00 sati.              

                                                                               Predsjednica povjerenstva:

Ljiljana Marić, prof., v.r.

Članovi povjerenstva:

Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.

Tatjana Pajkr Engelmann, dipl.oec., v.r.