Petak, 31 Kolovoz 2018 09:21

Odluka o prijedlogu imenovanja ravnatelja u Gradskom muzeju Požega

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA         

Ur.broj:  271-1/18

U Požegi,  20.08.2018.

Na temelju članaka 25., 30. i 33. Statuta Gradskog muzeja Požega, Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega na svojoj 5. sjednici održanoj  20.08.2018. godine, donijelo je sljedeću:

ODLUKU

O PRIJEDLOGU IMENOVANJA RAVNATELJA/ICE

U GRADSKOM MUZEJU POŽEGA

        kojom se u skladu s odredbama Statuta Gradskog muzeja Požega, predlaže osnivaču Gradu Požegi imenovanje više kustosice Mirele Pavličić Hein, dipl. arheologa  za ravnateljicu Gradskog muzeja Požega, na mandat od četiri (4) godine.

        Muzejsko vijeće utvrdilo je da je u otvorenom roku do 17.07.2018. g., na predmetni natječaj pristiglo ukupno pet prijava, od čega je jedna prijava eliminirana zbog nepotpune dokumentacije. Nakon provedene pismene provjere znanja i usmenog testiranja (intervjua) te predloženog četverogodišnjeg programa rada, utvrđeno je da je Mirela Pavličić Hein iz Eminovaca, ostvarila najbolji rezultat u odnosu na ostale kandidate.

        Muzejsko vijeće na temelju ostvarenog najboljeg rezultata na testiranju i pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća, predlaže Mirelu Pavličić Hein imenovati za ravnateljicu na mandat od četiri godine.

        Odluka o prijedlogu imenovanja Mirele Pavličić Hein za ravnateljicu u Gradskom muzeju Požega prihvaćena je jednoglasno i daje se osnivaču Gradu Požegi na razmatranje i usvajanje. 

                                                                                                                                          Predsjednica Muzejskog vijeća:

                                                                                                                                               Katarina Soldo Obućina, prof.